326 332 991

RHB standardy po totální endoprotéze (TEP)

RHB standard po TEP kyčle

Standardy poskytování rehabilitační péče po totální endoprotéze (TEP) kyčelního kloubu

Předoperační fáze: Vstupní fyzioterapeutické vyšetření na začátku hospitalizace, se zaměřením na pohybový aparát. Psychologická příprava (vysvětlení průběhu fyzioterapie po operaci). Respirační fyzioterapie, cévní gymnastika.

Nácvik izometrického cvičení (m. quadriceps femoris a gluteálního svalstva). Nácvik přesunů z lůžka do sedu a stoje s využitím polštáře mezi koleny (informace o zakázaných pohybech). Nácvik chůze o berlích. Příprava kompenzačních pomůcek pro chůzi po operaci. Nácvik samostatnosti a sebeobsluhy.

Pooperační péče po TEP kyčelního kloubu 0. až 14. pooperační den

Fyzioterapie se zahajuje bezprostředně po operaci na JIP ortopedického oddělení a následně na standardním pokoji ortopedického oddělení. Základní vstupní podmínkou k fyzioterapii je zejména celkově dobrý zdravotní stav a spolupráce pacienta. Po celou dobu rehabilitace postupujeme v terapii s přihlédnutím k individuálním potřebám klienta.

0. den: Polohování vleže na zádech, operovaná dolní končetina v mírné abdukci, molitanový polštář mezi koleny, podložené paty. Kyčelní a kolenní kloub v semiflexi, ve středním rotačním postavení, dle potřeby korýtko – derotační bota. Respirační fyzioterapie. Kryoterapie dle indikace ošetřujícího lékaře po celou dobu hospitalizace.

1. den: Instruktáž pacienta o vhodnosti cvičení, samostatném pohybovém režimu bez dohledu fyzioterapeuta a o zakázaných pohybech po TEP. Polohování na zádech jako 0. den. Poloha na boku – molitanový čtverec mezi koleny, podložený bérec. Respirační fyzioterapie, cévní gymnastika jako prevence komplikací imobilizace. Celkové kondiční cvičení volnými klouby. Aktivní pohyb s dopomocí do flexe v rozsahu 40° v operovaném kyčelním kloubu. Vertikalizace dle stavu – sed, stoj, chůze. Sebeobsluha, samostatnost.

Od 2. dne: Nácvik samostatného polohování v leže na zádech a na boku, nácvik sebeobsluhy. Respirační fyzioterapie, cévní gymnastika Vyrovnání svalové dysbalance – protažení, posílení svalového systému na lůžku a v sedu – cvičení dolních končetin v otevřených pohybových řetězcích s a bez dopomoci fyzioterapeuta. Centrace, senzomotorické a proprioceptivní cvičení. Nácvik vertikalizace. Stereotyp chůze, trojdobá chůze s odlehčením operované končetiny. Dle možností pacienta možnost postupně zvyšovat zatížení operované dolní končetiny 30 až 50% tělesné váhy.

Od 3. dne: Fyzioterapie postupně rozšiřována o: Vyrovnání svalové dysbalance – protažení, posílení svalového systému, senzomotorické a proprioceptivní cvičení na lůžku, v sedu, ve stoji u opory. Nácvik samostatnosti v sebeobsluze a mobilitě – chůze bez doprovodu fyzioterapeuta, eventuálně ošetřujícího personálu.

Od 5.–6. dne: Do ukončení hospitalizace tj. 12. až 14. den po operaci se fyzioterapie rozšiřuje o: Nácvik samostatného polohování v leže na břiše. Nácvik chůze po schodech a v terénu. Využití cvičebních pomůcek v exteriéru Kliniky Dr. Pírka s.r.o. Posilování svalstva dolních končetin na horizontálním rotopedu. Péče o jizvu s možností využití laseru a měkkých technik k ovlivnění otoků operované končetiny.

Rehabilitační péče

Rehabilitační péče je nedílnou součástí léčby na Klinice Dr. Pírka. Rovněž před propuštěním do domácího léčení pacientovi vždy zajistíme náležitou péči odpovídající aktuálnímu stavu - není třeba si předem zajišťovat samostatně rehabilitaci.

Standardy poskytování rehabilitační péče na Klinice Dr. Pírka s.r.o. byly zpracovány na základě doporučení odborné literatury: KOLÁŘ, P. a kol. Rehabilitace v klinické praxi. 1. vyd. Praha: Galén, 2009. 713s. ISBN 978-80-7262-657-1.

RHB standard po TEP kolene

Standardy poskytování rehabilitační péče po totální endoprotéze (TEP) kolenního kloubu

Předoperační fáze: Vstupní fyzioterapeutické vyšetření na začátku hospitalizace, se zaměřením na pohybový aparát. Psychologická příprava (vysvětlení průběhu fyzioterapie po operaci). Respirační fyzioterapie, cévní gymnastika.

Nácvik izometrického cvičení (m. quadriceps femoris a gluteálního svalstva). Nácvik přesunů z lůžka do sedu a stoje s využitím polštáře mezi koleny (informace o zakázaných pohybech). Nácvik chůze o berlích. Příprava kompenzačních pomůcek pro chůzi po operaci. Nácvik samostatnosti a sebeobsluhy.

Pooperační péče po TEP kolenního kloubu 0. až 14. pooperační den

Fyzioterapie se zahajuje bezprostředně po operaci na JIP ortopedického oddělení a následně na standardním pokoji ortopedického oddělení. Základní vstupní podmínkou k fyzioterapii je zejména celkově dobrý zdravotní stav a spolupráce pacienta. Po celou dobu rehabilitace postupujeme v terapii s přihlédnutím k individuálním potřebám klienta.

0. den: Polohování vleže na zádech, operovaná dolní končetina v mírné abdukci, podložené paty. Kyčelní a kolenní kloub v semiflexi, ve středním rotačním postavení. Respirační fyzioterapie. Kryoterapie dle indikace ošetřujícího lékaře po celou dobu hospitalizace.

1. den: Instruktáž pacienta o vhodnosti cvičení, samostatném pohybovém režimu bez dohledu fyzioterapeuta a o zakázaných pohybech po TEP. Polohování na zádech jako 0. den. Poloha na boku – molitanový čtverec mezi koleny, podložený bérec. Respirační fyzioterapie, cévní gymnastika jako prevence komplikací imobilizace. Celkové kondiční cvičení volnými klouby. Aktivní pohyb s dopomocí do flexe v rozsahu 40° v operovaném kolenního kloubu. Vertikalizace dle stavu – sed, stoj, chůze. Sebeobsluha, samostatnost.

Od 2. dne: Nácvik samostatného polohování v leže na zádech a na boku, nácvik sebeobsluhy. Respirační fyzioterapie, cévní gymnastika Vyrovnání svalové dysbalance – protažení, posílení svalového systému na lůžku a v sedu – cvičení dolních končetin v otevřených pohybových řetězcích s a bez dopomoci fyzioterapeuta. Centrace, senzomotorické a proprioceptivní cvičení. Nácvik vertikalizace. Stereotyp chůze, trojdobá chůze s odlehčením operované končetiny. Dle možností pacienta možnost postupně zvyšovat zatížení operované dolní končetiny 30 až 50% tělesné váhy.

Od 3. dne: Fyzioterapie postupně rozšiřována o: Zvyšování rozsahu operovaného kloubu pomocí motodlahy v rozsahu 0 až 90° každý den s ohledem na individuální přístup operatéra. Vyrovnání svalové dysbalance – protažení, posílení svalového systému, senzomotorické a proprioceptivní cvičení na lůžku, v sedu, ve stoji u opory. Nácvik samostatnosti v sebeobsluze a mobilitě – chůze bez doprovodu fyzioterapeuta, eventuálně ošetřujícího personálu.

Od 5.–6. dne: Do ukončení hospitalizace tj. 12. až 14. den po operaci se fyzioterapie rozšiřuje o: Nácvik samostatného polohování v leže na břiše. Nácvik chůze po schodech a v terénu. Využití cvičebních pomůcek v exteriéru Kliniky Dr. Pírka s.r.o. v doprovodu fyzioterapeuta. Posilování svalstva dolních končetin na horizontálním rotopedu. Péče o jizvu s možností využití laseru a měkkých technik k ovlivnění otoků operované končetiny.

Rehabilitační péče

Rehabilitační péče je nedílnou součástí léčby na Klinice Dr. Pírka. Rovněž před propuštěním do domácího léčení pacientovi vždy zajistíme náležitou péči odpovídající aktuálnímu stavu - není třeba si předem zajišťovat samostatně rehabilitaci.

Standardy poskytování rehabilitační péče na Klinice Dr. Pírka s.r.o. byly zpracovány na základě doporučení odborné literatury: KOLÁŘ, P. a kol. Rehabilitace v klinické praxi. 1. vyd. Praha: Galén, 2009. 713s. ISBN 978-80-7262-657-1.


Klinika Dr. Pírka, s.r.o.

Na Celně 885
293 01 Mladá Boleslav
IČ: 47540265
DIČ: CZ47540265


+420 326 332 991
+420 326 332 324

Máte jakýkoliv dotaz? Napište nám!