326 332 991

Hospitalizační péče

Poskytujeme péči v oborech ortopedie a chirurgie.

Specifikem našeho zdravotnického zařízení je posílení osobní zodpovědnosti a důvěry pacienta ve vztahu k ošetřujícímu lékaři. Je zavedena kontinuita ambulantní a hospitalizační péče. Pokud je na základě ambulantní péče pacient indikován k operačnímu výkonu, může si zvolit svého operatéra. Indikující lékař je zpravidla rovněž členem operačního týmu. V pooperačním období si operatér opět převezme pacienta do ambulantní péče.

Nebojte se hospitalizace

Před přijetím na lůžkové oddělení při Vaší návštěvě budou provedeny administrativní úkony týkající se vašeho přijetí. Při příchodu na kliniku se ohlásíte na recepci, kde budete zaregistrován. Dále se Vás ujme již náš personál.

Přineste prosím s sebou:

K plánovanému přijetí do nemocnice nedoporučujeme nosit větší finanční obnosy, cennosti, případně zbraně. Cenné věci, šperky, větší finanční částky a důležité doklady doporučujeme uložit do ústavního trezoru. Součástí hospitalizace je i podepsání souhlasu s přijetím a s následným diagnostickým i léčebným postupem. V případě operace nebo invazivního výkonu budete s průběhem i rizikem tohoto výkonu seznámeni a požádáme vás o podepsání souhlasu.

Nebojte se zeptat na vše, co vám bude nejasné a čeho se obáváte. Ošetřující lékaři rádi vše vysvětlí. Během hospitalizace informujte, prosím, ošetřujícího lékaře nebo zdravotní sestry o všech vašich potížích i o tom, co vás trápí. Snažte se předat zdravotníkům všechny nutné informace, protože tím usnadníte a urychlíte léčbu a zkrátíte dobu hospitalizace v nemocnici.

Návštěvní doba

Návštěvy pacientů na naší klinice jsou možné se souhlasem pacienta každý den v týdnu po celou denní dobu mimo dobu provádění diagnostických nebo léčebných výkonů. Pokud chcete svému blízkému přinést dietní doplňky, prosím konzultujte jejich vhodnost s ošetřujícím lékařem. S ohledem na zajištění potřebného klidu pro pacienty je vhodné návštěvy ukončit před 18:30 hod. Návštěvy v den operace nejsou vhodné.


Klinika Dr. Pírka, s.r.o.

Na Celně 885
293 01 Mladá Boleslav
IČ: 47540265
DIČ: CZ47540265


+420 326 332 991
+420 326 332 324

Máte jakýkoliv dotaz? Napište nám!