326 332 991

Ceník

Klinika má smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami a zdravotní péče je jimi plně hrazena.

Nad rámec této péče jsou poskytovány některé nadstandardní služby (ceny jsou platné od 1.3.2017):

A1 NADSTANDARD

Ceník nadstandardních služeb souvisejících s pobytem (ceny za jeden den):

*Podstupujete-li na Klinice Dr.Pírka výkon, který nesleduje léčebný cíl, k cenám nadstandardních služeb je nutné připočítat DPH 21%

Sazba DPH* Cena bez DPH DPH Cena s DPH
Nadstandardní služby po velkém ortopedickém výkonu (bez rozdílu pojišťovny) 0% 1,150.00,- 0.00,- 1,150.00,-
Nadstandardní služby po menším ortopedickém a chirurgickém výkonu (bez rozdílu pojišťovny) 0% 840.00,- 0.00,- 840.00,-
Pobyt matky s dítětem 0% 575.00,- 0.00,- 575.00,-
Pobytové služby v jednodenním režimu 0% 250.00,- 0.00,- 250.00,-

A2 Zdravotní služby, LP, ZUM

Ceník služeb nehrazených z v.z.p.:

Sazba DPH* Cena bez DPH DPH Cena s DPH
Jednorázový materiál na operaci karpálního tunelu 21% 4,754.55,- 998.46,- 5,753.00,-
Depomedrol 1x1ml 0% 35.00,- 0.00,- 35.00,-
Depomedrol 1x5ml 0% 90.00,- 0.00,- 90.00,-
Příplatek za ošetření s použitím odlehčené sádry 1 balení 15% 347.80,- 52.17,- 400.00,-
Příplatek za ošetření s použitím odlehčené sádry každé další balení 15% 304.32,- 45.65,- 350.00,-
Doplatek za aplikaci Fermathron plus – nad rámec úhrady ZP 0% 180.00,- 0.00,- 180.00,-
Doplatek za aplikaci Sinovial one – nad rámec úhrady ZP 0% 880.00,- 0.00,- 880.00,-
Sklerotizace žil
Aplikace 1 ampule 2 ml 0% 900.00,- 0.00,- 900.00,-
Aplikace 2 ampulí 2 ml 0% 1,000.00,- 0.00,- 1,000.00,-
Aplikace 3 ampulí 2 ml 0% 1,100.00,- 0.00,- 1,100.00,-
Aplikace autologní kondiciované plasmy 0% 4,150.00,- 0.00,- 4,150.00,-
Sono prsu samoplátce 0% 500.00,- 0.00,- 500.00,-
Šablona na míru pacienta – kloubní náhrada kolena 15% 17,391.30,- 2,608.70,- 20,000.00,-
Operace hemoroidů minimálně invazivními technikami
HAL (sonograficky navigovaná ligace) jednorázový materiál na operaci 21% 7,851.00,- 1,648.71,- 9,500.00,-
Operace křečových žil dolních končetin
Radiofrekvenční operace žil dolních končetin 21% 15,289.30,- 3,210.74,- 18,500.00,-
Operace křečových žil dolních končetin metodou Clarivein - jednorázový materiál na operaci 21% 16,528.90,- 3,471.07,- 20,000.00,-
Neurologie
Vyšetření EMG (hrazeno v.z.p.) 0% 0.00,- 0.00,- 0.00,-
Vyšetření EMG (prevence v pracovním lékařství) - nehrazeno z v.z.p. 0% 1,600.00,- 0.00,- 1,600.00,-
Kardiologie
EKG – sportovní účely, nehrazeno v.z.p 15% 130.43,- 19.57,- 150.00,-
Egrometrie – sportovní účely, nehrazeno v.z.p 15% 826.07,- 123.93,- 950.00,-
Předoperační laboratorní vyšetření nehrazené zdravotní pojišťovnou 0% 690.00,- 0.00,- 690.00,-
Odběry krve samoplátci 0% 690.00,- 0.00,- 690.00,-
Histologické vyšetření nehrazené zdravotní pojišťovnou (skutečná cena dodavatele počet bodů *1,32 Kč ) 2000,-Kč až 8000,-Kč dle rozsahu
RTG a ostatní vyšetření nehrazené zdravotní pojišťovnou počet bodů *1,32 Kč

A3 FYZIOTERAPIE

Balíček fyzioterapie

A/ individuální fyzioterapeutický trénink bez přístrojové techniky - 45 minut

B/ individuální fyzioterapeutický trenink včetně přístrojové techniky - 60 minut

Ceník zdravotních služeb fyzioterapie (část služeb prováděná nad rámec úhrady zdravotních pojišťoven):

* V případě, že ošetřující lékař danou zdravotní službu indikuje/doporučí, je služba od DPH osvobozen

Sazba DPH* Cena bez DPH DPH Cena s DPH
Laser - laserová sprcha 15% 90.00,- 0.00,- 90.00,-
Fyzioterapie LTV 1x 30 min 15% 350.00,- 0.00,- 350.00,-
Fyzioterapie LTV 1x 45 min 15% 520.00,- 0.00,- 520.00,-
Fyzioterapie LTV (vč. podiatrického vyšetření) 1x 45 min 15% 620.00,- 93.00,- 713.00,-
Fyzioterapie LTV 5x 45 min 15% 2,500.00,- 0.00,- 2,500.00,-
Fyzioterapie LTV skupinová 15% 90.00,- 0.00,- 90.00,-
Fyzioterapie přístrojová lymfodrenáž 1x 15% 155.00,- 0.00,- 155.00,-
Fyzioterapie rázová vlna první 15% 530.00,- 0.00,- 530.00,-
Fyzioterapie rázová vlna další 15% 325.00,- 0.00,- 325.00,-
Měkké techniky, míčková facilitace 15% 150.00,- 0.00,- 150.00,-
Kineziologytape - malý 15% 152.17,- 22.83,- 175.00,-
Kineziologytape – střední 15% 195.65,- 29.35,- 225.00,-
Kineziologytape – velký 15% 273.91,- 41.09,- 315.00,-
Aplikace vlastního tape při paralelním výkonu 15% 78.26,- 11.74,- 90.00,-
Reflexní a manuální lymfodrenáž 15% 478.00,- 72.00,- 550.00,-
Ostatní
Kalhoty na lymfodrenáž 15% 45.45,- 9.55,- 55.00,-
Rukáv na lymfodrenáž 15% 45.45,- 9.55,- 55.00,-
Prodej 1 páru berlí 15% 330.43,- 49.57,- 380.00,-

A4 PODOLOGIE

Sazba DPH* Cena bez DPH DPH Cena s DPH
Podiatrické vyšetření fyzioterapeutem na podoskopu (vyšetření plosek nohou na podoskopu, návrh dalšího postupu terapie, grafické vyhodnocení v papírové podobě) 15% 217.39,- 32.61,- 250.00,-
Vložky Schein
typ 2 – tenké 21% 768.60,- 161.40,- 930.00,-
typ 3 – s tlum. hmotou 21% 859.50,- 180.50,- 1,040.00,-
typ D – dětské 21% 950.41,- 199.59,- 1,150.00,-
typ DV – velké s oporou paty 21% 1,033.06,- 216.94,- 1,250.00,-
Novaped lady 21% 1,033.06,- 216.94,- 1,250.00,-
Novaped dance 21% 933.88,- 196.12,- 1,130.00,-
Dance plus (extra upevňovací díl) 21% 123.97,- 26.03,- 150.00,-
Novaped business (pánské, dámské N, dámské V) 21% 1,280.99,- 269.01,- 1,550.00,-
Novaped sports 21% 1,404.96,- 295.04,- 1,700.00,-
Nožní objímky 15% 130.00,- 19.50,- 150.00,-
Úprava vložek - malá 15% 130.00,- 19.50,- 150.00,-
Úprava vložek - velká 15% 130.00,- 19.50,- 150.00,-

A5 PLASTIK

Celková cena je tvořena cenou za operační výkon a anestezii a pooperační kontroly. Případná hospitalizace a pooperační pomůcky či prádlo se připočítají. Cena zahrnuje dph 15%. Ceny jsou minimální, základní, mohou být upraveny v případě většího rozsahu zákroku než je standardní. Ceny jsou smluvní.

Za každou konzultaci a každé ošetření plastickým chirurgem v ambulanci platba 490,- Kč. Záloha při stanovení závazného termínu plastické operace ve výši 1 000,- Kč. Pobyt na lůžku činí 2500,- Kč za 1 den.

V případě nutnosti korekčních zákroků si pacient hradí případný pobyt na klinice.

LA = lokální anestezie, CA = celková anestezie. U jednostranného výkonu je cena 70% oboustranného.

V celkové ceně je již zahrnuto DPH 15%.

Definitivní cena zákroku je stanovena lékařem po vstupním vyšetření pacienta. LA=lokální anestezie, CA=celková anestezie. U jednostranného výkonu je cena 70% oboustranného.

*Pokud se rozhodne pacientka/pacient zrušit operační výkon z osobních důvodů je nutné včas informovat recepci Kliniky a to však nejpozději 30 dnů před stanoveným termínem operace. Jestliže tak neučiníte a zrušení nastane v kratším termínu, záloha propadá.

Sazba DPH* Cena bez DPH DPH Cena s DPH
Konzultace (vstupní návštěva a další konzultace) 0% 490.00,- 0.00,- 490.00,-
Konzultace (kontrola po operaci, převazy) V ceně operace
Anestézie, nezahrnutá v ceně výkonu (výkony v LA)
Celková anestezie (dle času) - prvních 90 minut 15% 3,000.00,- 0.00,- 3,000.00,-
Celková anestezie (dle času) - výkon delší než 90 minut 15% 4,500.00,- 0.00,- 4,500.00,-
Analgosedace (dle času) - prvních 90 minut 15% 2,500.00,- 0.00,- 2,500.00,-
Analgosedace (dle času) - výkon delší než 90 minut 15% 3,000.00,- 0.00,- 3,000.00,-
Hospitalizace
standardní pokoj - Klinika Dr Pírka - pobyt přes noc 15% 2,500.00,- 0.00,- 2,500.00,-
standardní pokoj - Klinika Dr Pírka - pobyt na lůžku přes den do zotavení po zákroku (bez přespání) 15% 850.00,- 0.00,- 850.00,-
Excize a malé výkony - provedené plastickým chirurgem
Excize malá z kosmetické indikace (LA) 15% 1,000.00,- 0.00,- 1,000.00,-
Excize malá z kosmetické indikace - každá další (LA) 15% 500.00,- 0.00,- 500.00,-
Excize střední z kosmetické indikace ( do 10 cm), podkožní mobilize, intradermální sutura, do 30 minut (LA) 15% 4,000.00,- 0.00,- 4,000.00,-
Excize velká z kosmetické indikace (nad 10 cm), podkožní mobilize, intradermální sutura, do 60 minut (LA) 15% 8,000.00,- 0.00,- 8,000.00,-
Velká excize s podkožní mobilizací, intradermální suturou, do 1 hodiny (CA) od 15 000 Kč
Extirpace ložiska v hloubce (atherom, lipom) (LA) za kus 15% 1,500.00,- 0.00,- 1,500.00,-
Extirpace ložiska v hloubce (atherom, lipom) (CA) za kus 15% 5,000.00,- 0.00,- 5,000.00,-
Obličej
Operace horních víček (LA) 15% 11,000.00,- 0.00,- 11,000.00,-
Operace dolních víček (LA) 15% 13,000.00,- 0.00,- 13,000.00,-
Operace odstálých boltců (LA) 15% 15,000.00,- 0.00,- 15,000.00,-
Facelift (CA) 15% 45,000.00,- 0.00,- 45,000.00,-
Face+necklift (CA) - platysmaplastika 15% 55,000.00,- 0.00,- 55,000.00,-
Liposukce podbradku (LA) 15% 10,000.00,- 0.00,- 10,000.00,-
Temporální lift (LA) 15% 15,000.00,- 0.00,- 15,000.00,-
Liplift - zkrácení horního rtu (LA) 15% 10,000.00,- 0.00,- 10,000.00,-
Botulotoxin 15% 3,000.00,- 0.00,- 3,000.00,-
Botulotoxin - každá další oblast 15% 2,000.00,- 0.00,- 2,000.00,-
Výplně kyselinou hyaluronovou - 1 ml 15% 3,900.00,- 0.00,- 3,900.00,-
Prsa (+ příplatek za prádlo)
Modelace obou prsů (CA) 15% 40,000.00,- 0.00,- 40,000.00,-
Zmenšení obou prsů (CA) - do 500 g 15% 45,000.00,- 0.00,- 45,000.00,-
Zmenšení obou prsů (CA) - nad 500 g (gigantomastie) 15% 50,000.00,- 0.00,- 50,000.00,-
Zvětšení obou prsů s implantáty (CA) + cena implantátů 15% 30,000.00,- 0.00,- 30,000.00,-
Reaugmentace (odstranění a vložení nových implantátů, kapsulektomie) (CA) 15% 40,000.00,- 0.00,- 40,000.00,-
Odstranění implantátů a modelace prsou (CA) 15% 45,000.00,- 0.00,- 45,000.00,-
Zvětšení a modelace obou prsů (CA) + cena implantátů 15% 45,000.00,- 0.00,- 45,000.00,-
Odstranění implantátů bez modelace (CA) 15% 20,000.00,- 0.00,- 20,000.00,-
Implantáty
zvětšení prsu Mentor kulatý - cena implantátu 15% 35,000.00,- 0.00,- 35,000.00,-
zvětšení prsu Mentor anatomický - cena implantátu 15% 39,000.00,- 0.00,- 39,000.00,-
Operace gynekomastie - menší rozsah (extirpace z periareolarního přístupu) 15% 30,000.00,- 0.00,- 30,000.00,-
Operace gynekomastie - větší rozsah (extirpace s redukcí kůže) 15% 40,000.00,- 0.00,- 40,000.00,-
Korekce vpáčených bradavek (LA) 15% 15,000.00,- 0.00,- 15,000.00,-
Zmenšení prsních dvorců (LA) 15% 15,000.00,- 0.00,- 15,000.00,-
Bodycontouring (+ příplatek za prádlo)
Abdominoplastika (CA) 15% 45,000.00,- 0.00,- 45,000.00,-
Abdominoplastika s liposukcí břišní stěny (CA) 15% 55,000.00,- 0.00,- 55,000.00,-
+ příplatek za liposukci každé další oblasti (boky, záda) 15% 15,000.00,- 0.00,- 15,000.00,-
Valy stehen (thighlift) (CA) 15% 55,000.00,- 0.00,- 55,000.00,-
Valy paží (armlift) (CA) 15% 45,000.00,- 0.00,- 45,000.00,-
Liposukce (CA) - jedna lokalita (břicho, boky, vnitřní stehna, zevní stehna, kolena, lýtka, prsa - muži) 15% 25,000.00,- 0.00,- 25,000.00,-
Liposukce (CA) - každá další lokalita 15% 15,000.00,- 0.00,- 15,000.00,-
Lipofiling - výplň vlastní tukovou tkání
Výplň vlastním tukem obličeje - 1 lokalita v LA (např. ret) - jedna etapa 15% 15,000.00,- 0.00,- 15,000.00,-
Výplň vlastním tukem obličeje - komplexní lipofiling (LA) - jedna etapa 15% 20,000.00,- 0.00,- 20,000.00,-
Výplň vlastním tukem - zvětšení prsou (CA) - jedna etapa 15% 50,000.00,- 0.00,- 50,000.00,-
Příplatek za PureGraft 15% 15,000.00,- 0.00,- 15,000.00,-

B1 ADMINISTRATIVA

Ceník nezdravotních služeb - administrativní úkony:

V celkové ceně je již zahrnuto DPH 21% (pokud je uvedeno).

Sazba DPH* Cena bez DPH DPH Cena s DPH
Regulační poplatek pohotovostní služba 0% 90.00,- 0.00,- 90.00,-
Vyplnění pojistné události 21% 180.00,- 0.00,- 180.00,-
Kopírování na žádost pacienta (1 stránka) 21% 7.00,- 0.00,- 7.00,-
Výpis ze zdravotnické dokumentace na vyžádání pacienta 21% 200.00,- 0.00,- 200.00,-
Náklady spojené s vyhledáváním a prostudováním dokumentace - každá započatá hodina s přítomností lékaře 21% 500.00,- 0.00,- 500.00,-
Náklady spojené s odesláním žadateli Náklady se řídí aktuálním ceníkem poštovních služeb.


Klinika Dr. Pírka, s.r.o.

Na Celně 885
293 01 Mladá Boleslav
IČ: 47540265
DIČ: CZ47540265


+420 326 332 991
+420 326 332 324

Máte jakýkoliv dotaz? Napište nám!