Náš tým

MUDr. Stanislav Najman

Vzdělání:

atestace v oboru anesteziologie a resuscitace II. stupně
atestace v oboru urgentní medicína
ředitel Kliniky Dr. Pírka

MUDr. Petr Podzimek

Vzdělání:

atestace v oboru chirurgie II. stupně
osvědčení k výkonu odborných diagnostických a léčebných metod v oboru esofagogastroduodenoskopie, koloskopie a metoda endoskopické polypektomie

Doc. MUDr. Bohumil Soukup, Csc.

Vzdělání:

atestace v oboru ortopedie II. stupně
mnohaleté zkušenosti traumatologie, implantace kloubních náhrad, artroskopické operace
zkušenosti ve sportovní medicině, spolupráce a osobní lékař vrcholových sportovců a reprezentatntů ČR v cyklistice, tenisu, fotbalu četné zahraniční zkušenosti, lékař olympijského týmu 2012

Doc. MUDr. Miroslav Bartoš, CSc.

Vzdělání:

atestace v oboru ortopedie II. stupně
atestace v oboru veřejné zdravotnictví
zahraniční zkušenosti z Rakouska, V. Británie, Itálie
externí učitel III. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze
člen vědecké rady Ústavu zdravotnických studií TUL

MUDr. Vít Dvořák

Vzdělání:

atestace v oboru ortopedie II. stupně
praxe na univerzitní klinice v Antverpách
vynikající výsledky v operativě kolenního kloubu
péče o vrcholové sportovce

MUDr. Milan Emler

Vzdělání:

atestace v oboru ortopedie II. stupně
mnoholetá praxe v artroskopických operacích, operacích kloubních náhrad na dolních končetinách a v ostatních ortopedických výkonech

MUDr. Petr Hajný

Vzdělání:

atestace v oboru ortopedie II.stupně
dlouholeté klinické zkušenosti v implantologii kloubních náhrad

MUDr. Daniel Horáček

Vzdělání:

atestace v oboru ortopedie II.stupně
klinické zkušenosti v implantologii kloubních náhrad a revizních operací, artroskopické operace
operace deformity nohy

MUDr. Radek Kebrle

Vzdělání:

atestace v oboru ortopedie I. stupně
european diploma in hand surgery
evropský diplom ortopedie ruky

přední český odborník v ortopedii ruky - artroskopické operace ruky, kloubní náhrady
četná přednášková a publikační činnost, zahraniční praxe

MUDr. Roman Lehovec

Vzdělání:

Lékař ortoped
mnohaleté zkušenosti s operativou kloubních náhrad dolních končetin a artroskopických operací
lékař juniorského týmu FK Mladá Boleslav

MUDr. Tomáš Malkus

Vzdělání:

atestace ortopedie II.stupně, dlouholetá klinická praxe, zkušenosti v traumatologii, řešení posttraumatických stavů, řešení sportovních úrazů a jejich následků, implantace kloubních náhrad. Zahraniční praxe, četná přednášková a publikační činnost. Člen mezinárodní traumatologické organizace AO Trauma.

MUDr. Michal Trnovský

Vzdělání:

atestace v oboru ortopedie II. stupně
mnohaleté zkušenosti v oblasti implantací kloubních náhrad, spinální chirurgie, ortopedie ruky

MUDr. Jiří Boháč

Vzdělání: 

I. atestace v oboru chirurgie
Specializační způsobilost v oboru chirurgie
primářská licence od 1/2014
mnohaletá praxe v operacích všeobecné chirurgie
dlouholetá praxe s vynikajícími výsledky v problematice onemocnění prsu 
Certifikát Medical Aesthetics Academy – léčebně kosmetické výkony k řešení vrásek

Doc. MUDr. Ladislav Horák DrSc.

Přední český odborník v chirurgii na nemoci konečníku a tlustého střeva, člen výboru koloprokotologické sekce chirurgické společnosti, předseda odborné společnosti pro využití laseru v medicíně. 
Četná publikační a přednášková činnost, 2013 ocenění Maydlovou cenou publikace Praktická proktologie.

MUDr. Josef Horák

Vzdělání:

atestace v oboru chirurgire II.stupně
osvědčení k výkonu odborných diagnostických a léčebných metod v oboru esofagogastroduodenoskopie, koloskopie a metoda endoskopické polypektomie
dlouholeté zkušenosti ve sportovní medicině, hlavní lékař prvoligového FK Mladá Boleslav

MUDr. Josef Kříž

Vzdělání:

atestace v oboru chirurgire II.stupně
atestace v oboru traumatologie
implantace kloubních náhrad, artroskopické operace

MUDr. Alena Kubíčková

Vzdělání:

lékař v oboru interní lékařství a gastroenterologie I. stupně licence pro obor gastroenterologie
osvědčení k výkonu odborných diagnostických a léčebných metod v oboru endoskopická retrográdní cholangiopankreatografie ERCP a následné terapeutické výkony
osvědčení k výkonu odborných diagnostických a léčebných metod v oboru esofagogastroduodenoskopie, koloskopie a metoda endoskopické polypektomie

MUDr. Pavlína Novotná

Atestace v oboru chirurgie
Specializační způsobilost v oboru chirurgie
Mnohaletá praxe v operacích všeobecné chirurgie

MUDr. Monika Linhartová

Vzdělání:

Atestace chirurgie II. stupně

Specializovaná způsobilost lékaře v oboru cévní chirurgie

MUDr. Radek Lhotský

Vzdělání:

atestace 1. stupně z všeobecné chirurgie
atestace z plastické chirurgie
odborná stáž zaměřená na estetickou a rekonstrukční plastickou chirurgii obličeje na klinikách v Rotterdamu v Holandsku a v Gentu v Belgii
působil mimo jiné jako sekundární lékař na Klinice plastické chirurgie a popálenin v Manchesteru ve Velké Británii
v oboru plastické chirurgie se specializuje na chirurgii ruky, z hlediska estetické chirurgie na obličej a operativu prsou

MUDr. Jan Ryger

Vzdělání:

atestace v oboru chirurgire II. stupně
všeobecná chirurgie a plastická chirurgie ruky včetně endoskopických výkonů

MUDr. Vladimír Šulc

Vzdělání:

atestace v oboru chirurgie II. stupně
mnohaleté zkušenosti v oboru všeobecné chirurgie
četné zahraniční stáže a mnohaleté zkušenosti laparoskopických operac

MUDr. Tomáš Vidim

Vzdělání: 

atestace v oboru chirurgie II.st
atestace v oboru cévní chirurgie

odborný asistent II chirurgické kliniky kardiovaskulární chriurgie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
četné studijní pobyty v zahraničí, bohatá přednášková a publikační činnost

MUDr. Radim Žebrák

Vzdělání:

atestace v oboru chirurgire II. stupně
mnohaletá zkušenost v oblasti všeobecné chirurgie
sonografie břicha
oprávnění zvláštní odborné způsobilosti k vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska radiační ochrany

MUDr. Zlata Bajerová

Vzdělání:

atestace v oboru anesteziologie a resuscitace II.stupně
mnohaletá zkušenost v anestezii pro plastickou a všeobecnou chirurgii

MUDr. Lucie Fajtová

Vzdělání:

specializovaná způsobilost lékaře v oboru 
anesteziologie a resuscitace

MUDr. Petr Koffer

Vzdělání:

atestace v oboru anesteziologie a resuscitace
mnohaletá klinická praxe

MUDr. Iva Turková

Vzdělání:

specializovaná způsobilost lékaře v oboru anesteziologie a resuscitace 
algesiologie, ambulance bolesti

MUDr. Zdeněk Matloch, MBA

Vzdělání:

specializovaná způsobilost lékaře v oboru anesteziologie a resuscitace 
atestace v oboru Anesteziologie a intenzivní medicína 

MUDr. Regina Votavová-Herčíková

Vzdělání:
Erudovaný internista, kardiolog
2008 až 2016 praxe na Interní Klinice lékařské fakulty UK, Praha
Četné zahraniční praxe zaměřené na studium plicní hypertenze
Odborná publikační činnost
Jazykové znalosti angličtina, němčina

MUDr.Nora Bolvanská

Vzdělání:
Erudovaný internista kardiolog
Zahraniční praxe (Rakousko, Francie)
Aktivní spolupráce při klinických studiích
Jazykové znalosti němčina, angličtina, ruština