Náš tým

MUDr. Stanislav Najman

Vzdělání:

atestace v oboru anesteziologie a resuscitace II. stupně
atestace v oboru urgentní medicína
ředitel Kliniky Dr. Pírka

MUDr. Petr Podzimek

Vzdělání:

atestace v oboru chirurgie II. stupně
osvědčení k výkonu odborných diagnostických a léčebných metod v oboru esofagogastroduodenoskopie, koloskopie a metoda endoskopické polypektomie

Doc. MUDr. Bohumil Soukup, Csc.

Vzdělání:

atestace v oboru ortopedie II. stupně
mnohaleté zkušenosti traumatologie, implantace kloubních náhrad, artroskopické operace
zkušenosti ve sportovní medicině, spolupráce a osobní lékař vrcholových sportovců a reprezentatntů ČR v cyklistice, tenisu, fotbalu četné zahraniční zkušenosti, lékař olympijského týmu 2012

Doc. MUDr. Miroslav Bartoš, CSc.

Vzdělání:

atestace v oboru ortopedie II. stupně
atestace v oboru veřejné zdravotnictví
zahraniční zkušenosti z Rakouska, V. Británie, Itálie
externí učitel III. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze
člen vědecké rady Ústavu zdravotnických studií TUL

MUDr. Vít Dvořák

Vzdělání:

atestace v oboru ortopedie II. stupně
praxe na univerzitní klinice v Antverpách
vynikající výsledky v operativě kolenního kloubu
péče o vrcholové sportovce

MUDr. Milan Emler

Vzdělání:

atestace v oboru ortopedie II. stupně
mnoholetá praxe v artroskopických operacích, operacích kloubních náhrad na dolních končetinách a v ostatních ortopedických výkonech

MUDr. Petr Hajný

Vzdělání:

atestace v oboru ortopedie II.stupně
dlouholeté klinické zkušenosti v implantologii kloubních náhrad

MUDr. Daniel Horáček

Vzdělání:

atestace v oboru ortopedie II.stupně
klinické zkušenosti v implantologii kloubních náhrad a revizních operací, artroskopické operace
operace deformity nohy

MUDr. Radek Kebrle

Vzdělání:

atestace v oboru ortopedie I. stupně
european diploma in hand surgery
evropský diplom ortopedie ruky

přední český odborník v ortopedii ruky - artroskopické operace ruky, kloubní náhrady
četná přednášková a publikační činnost, zahraniční praxe

MUDr. Roman Lehovec

Vzdělání:

Lékař ortoped
mnohaleté zkušenosti s operativou kloubních náhrad dolních končetin a artroskopických operací
lékař juniorského týmu FK Mladá Boleslav

MUDr. Tomáš Malkus

Vzdělání:

atestace ortopedie II.stupně, dlouholetá klinická praxe, zkušenosti v traumatologii, řešení posttraumatických stavů, řešení sportovních úrazů a jejich následků, implantace kloubních náhrad. Zahraniční praxe, četná přednášková a publikační činnost. Člen mezinárodní traumatologické organizace AO Trauma.

MUDr. Michal Trnovský

Vzdělání:

atestace v oboru ortopedie II. stupně
mnohaleté zkušenosti v oblasti implantací kloubních náhrad, spinální chirurgie, ortopedie ruky

MUDr. Jiří Boháč

Vzdělání: 

I. atestace v oboru chirurgie
Specializační způsobilost v oboru chirurgie
primářská licence od 1/2014
mnohaletá praxe v operacích všeobecné chirurgie
dlouholetá praxe s vynikajícími výsledky v problematice onemocnění prsu 
Certifikát Medical Aesthetics Academy – léčebně kosmetické výkony k řešení vrásek

Doc. MUDr. Ladislav Horák DrSc.

Přední český odborník v chirurgii na nemoci konečníku a tlustého střeva, člen výboru koloprokotologické sekce chirurgické společnosti, předseda odborné společnosti pro využití laseru v medicíně. 
Četná publikační a přednášková činnost, 2013 ocenění Maydlovou cenou publikace Praktická proktologie.

MUDr. Josef Horák

Vzdělání:

atestace v oboru chirurgire II.stupně
osvědčení k výkonu odborných diagnostických a léčebných metod v oboru esofagogastroduodenoskopie, koloskopie a metoda endoskopické polypektomie
dlouholeté zkušenosti ve sportovní medicině, hlavní lékař prvoligového FK Mladá Boleslav

MUDr. Josef Kříž

Vzdělání:

atestace v oboru chirurgire II.stupně
atestace v oboru traumatologie
implantace kloubních náhrad, artroskopické operace

MUDr. Alena Kubíčková

Vzdělání:

lékař v oboru interní lékařství a gastroenterologie I. stupně licence pro obor gastroenterologie
osvědčení k výkonu odborných diagnostických a léčebných metod v oboru endoskopická retrográdní cholangiopankreatografie ERCP a následné terapeutické výkony
osvědčení k výkonu odborných diagnostických a léčebných metod v oboru esofagogastroduodenoskopie, koloskopie a metoda endoskopické polypektomie

MUDr. Pavlína Novotná

Atestace v oboru chirurgie
Specializační způsobilost v oboru chirurgie
Mnohaletá praxe v operacích všeobecné chirurgie

MUDr. Monika Linhartová

Vzdělání:

Atestace chirurgie II. stupně

Specializovaná způsobilost lékaře v oboru cévní chirurgie

MUDr. Radek Lhotský

Vzdělání:

atestace 1. stupně z všeobecné chirurgie
atestace z plastické chirurgie
odborná stáž zaměřená na estetickou a rekonstrukční plastickou chirurgii obličeje na klinikách v Rotterdamu v Holandsku a v Gentu v Belgii
působil mimo jiné jako sekundární lékař na Klinice plastické chirurgie a popálenin v Manchesteru ve Velké Británii
v oboru plastické chirurgie se specializuje na chirurgii ruky, z hlediska estetické chirurgie na obličej a operativu prsou

MUDr. Jan Ryger

Vzdělání:

atestace v oboru chirurgire II. stupně
všeobecná chirurgie a plastická chirurgie ruky včetně endoskopických výkonů

MUDr. Vladimír Šulc

Vzdělání:

atestace v oboru chirurgie II. stupně
mnohaleté zkušenosti v oboru všeobecné chirurgie
četné zahraniční stáže a mnohaleté zkušenosti laparoskopických operac

MUDr. Tomáš Vidim

Vzdělání: 

atestace v oboru chirurgie II.st
atestace v oboru cévní chirurgie

odborný asistent II chirurgické kliniky kardiovaskulární chriurgie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
četné studijní pobyty v zahraničí, bohatá přednášková a publikační činnost

MUDr. Radim Žebrák

Vzdělání:

atestace v oboru chirurgire II. stupně
mnohaletá zkušenost v oblasti všeobecné chirurgie
sonografie břicha
oprávnění zvláštní odborné způsobilosti k vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska radiační ochrany

MUDr. Zlata Bajerová

Vzdělání:

atestace v oboru anesteziologie a resuscitace II.stupně
mnohaletá zkušenost v anestezii pro plastickou a všeobecnou chirurgii

MUDr. Lucie Fajtová

Vzdělání:

specializovaná způsobilost lékaře v oboru 
anesteziologie a resuscitace

MUDr. Petr Koffer

Vzdělání:

atestace v oboru anesteziologie a resuscitace
mnohaletá klinická praxe

MUDr. Iva Turková

Vzdělání:

specializovaná způsobilost lékaře v oboru anesteziologie a resuscitace 
algesiologie, ambulance bolesti

MUDr. Zdeněk Matloch, MBA

Vzdělání:

specializovaná způsobilost lékaře v oboru anesteziologie a resuscitace 
atestace v oboru Anesteziologie a intenzivní medicína